Privacyregeling

Onze identiteit:

Emmy’s Maatwerk B.V. handelt vanuit handelsnaam Emmy’s Maatwerk B.V. en staat bij de KvK ingeschreven onder het nummer 76579867. Het bedrijf is gevestigd aan het Felix Orttlaantje 7, 3766 AW te Soest.

Contact persoon is Emmy Jonkman, 06-15 30 84 12 of emmy@emmysmaatwerk.nl

Deze privacyregeling is van toepassing op ons als verantwoordelijke voor de bescherming van uw gegevens en op u als gebruiker van door ons aangeboden diensten.

Algemeen:

Emmy’s Maatwerk B.V. werkt conform de nieuwe AVG wetgeving en de bijbehorende veiligheidsstandaarden. Als hulpvrager zal u hier weinig van merken, omdat wij deze aanpassingen vooral op praktijkniveau doorvoeren. Informatie met betrekking tot gegevens en medische informatie van u als hulpvrager wordt opgeslagen in het elektronisch dossier van Zilliz. Deze software voldoet aan alle richtlijnen AVG. De software is dubbel beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Gegevens die we verzamelen:

Wij verzamelen de volgende persoonlijke gegevens wanneer u diensten afneemt van Emmy’s Maatwerk B.V.:

 • Persoonlijke basis gegevens (bv naam, adres, telefoonnummer, emailadres).
 • Omschrijving hulpvraag.
 • Test en onderzoeksgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden verzameld middels de volgende verschillende wegen:
 • Deze gegevens hebben we nodig om met u in contact te kunnen komen voor het maken van een afspraak en om uw hulpvraag goed op te kunnen pakken. Ontvangen wij deze gegevens niet dan kunnen wij u niet ondersteunen. In een toestemmingsverklaring kunt u aan geven of wij met uw netwerk en derde partijen contact mogen leggen.
 • Zilliz, is ons cliëntvolgsysteem waarin wij rapporteren over de huisbezoeken. De doelen rapporteren, evaluaties bijhouden en de test,- en onderzoeksgegevens opslaan. Hierin slaan wij ook uw NAW gegevens op.
 • Hostnet is de provider van de website.
 • Digitaal leefplein is het automatiseringssysteem waarmee de gemeente Emmy’s Maatwerk voorziet van NAW en hulpvraag omschrijving en hiermee kennen ze de indicatie toe zodat de begeleiding gestart kan worden.
 • Vecozo is een partij waaraan wij gegevens leveren zodat er gefactureerd kan worden over de geleverde diensten.
 • Het CAK ontvangt gegevens zodat zij uw eigen bijdrage kunnen berekenen over de geleverde diensten die u ontvangt vanuit Emmy’s Maatwerk.
 • Bij huiselijk geweld en kindermishandeling verstrekken wij persoonsgegevens aan Veilig Thuis in het kader van de meldcode zodat er een signaal afgegeven kan worden om uw thuissituatie te beschermen.
 • Tot 23 jaar verstrekken wij gegevens aan de verwijsindex zodat alle betrokken hulpverleners goed kunnen samenwerken.
 • Ons email verkeer met u staat op de servers van onze hostingpartij Hostnet, in een beveiligde omgeving.
 • Al u gegevens bij Emmy’s Maatwerk worden 1 jaar na het stoppen van de samenwerking definitief vernietigd.

Persoonsgegevens:

Emmy’s Maatwerk B.V. vinden dat persoonsgegevens van de bezoekers van onze website met groot zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Emmy’s Maatwerk B.V. ontvangen, gebruiken en bewaren alleen de persoonsgegevens die door u worden gegeven, ten tijden van het bezoeken en gebruiken van de website en bijbehorende diensten. Bijvoorbeeld als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons stuurt, bewaard zolang als deze nodig is voor het beantwoorden van de vraag, tenzij deze gegevens een wettelijke bewaarplicht hebben. U kunt ten alle tijden zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.

Uw rechten:

Ten alle tijden heeft u de volgende rechten inzake uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage en om correcties aan te brengen.
 • Recht om toestemming tot verwerking terug te trekken.
 • Recht om al uw gegevens te laten verwijderen.
 • Recht om uw gegevens volledig over te dragen aan u.
 • Recht om ons minder gegevens te laten verwerken dan wij doen.
 • Recht op het indienen van een klacht.

Als u één of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen of een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u ten alle tijde contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, door een mail te sturen naar emmy@emmysmaatwerk.nl. Een verzoek dient schriftelijk ingediend te worden aan Emmy Jonkman. De verwerkingstijd vanuit Emmy’s Maatwerk B.V. mag tot 4 weken in beslag nemen vanaf het moment dat uw schriftelijke verzoek is binnengekomen. U kunt daarnaast een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beeld en geluid:

Voor het gebruik van beeld en geluid (zoals foto’s van u), wordt vooraf schriftelijke toestemming gevraagd aan u. Deze toestemmingsverklaring slaan wij op in het cliëntendossier van Zilliz.

Beveiliging:

Mocht er zonder dat dit de bedoeling is persoonsgegevens vrij komen of vernietigd worden dan verwerken de aandacht functionaris persoonsgegevens dit binnen Emmy’s Maatwerk B.V. in een melding. Bij ernstige datalekken wordt dit gemeld aan de autoriteit persoonsgegevens.

Elk systeem waar Emmy’s Maatwerk B.V. gegevens mee verwerkt, zoals de telefoon en laptop, zijn beveiligd met een wachtwoord en inlogcode.

Aanpassing van de privacyverklaring:

 • De privacywetgeving is nog volop in beweging. Emmy’s Maatwerk B.V. kan deze verklaring dan ook aanpassen zodat deze actueel blijft. Emmy’s Maatwerk B.V. raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken.
 • Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in de maand december 2019.