Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding heeft als doel om de opvoedingssituatie te verbeteren zodat het gezin zelfstandig verder kan. Dit doen we door de opvoedkundige competenties van de ouders te versterken en de kinderen gewenst gedrag aan en ongewenst gedrag af te leren. De begeleiding vindt bij jullie thuis plaats.

Een middel om tot inzichten te komen is de methode van de video interactie begeleiding (VIB). VIB is een laagdrempelig, effectief én wetenschappelijk getoetst instrument waarmee we de pedagogische kwaliteiten van de ouder(s) stimuleren.

Positief contact met kinderen is één van de belangrijkste vaardigheden voor ouder(s) en andere verwanten van het kind, dat kan zijn de leerkracht, de begeleider, een opa of oma. VIB laat zien hoe kinderen op hen reageren. Het geeft je inzicht in het kind en zijn directe omgeving. Als opvoeder kijk je in de spiegel. Hoe handel ik, hoe is mijn lichamelijke houding, welke toon gebruik ik?

Opnamen maken

We maken een korte video-opnamen van het kind in het gezin. Zo worden de interactiepatronen/omgangspatronen vastgelegd.

Analyseren en uitbouwen

Vervolgens analyseren we (ouders en begeleider) de opnamen. Relevante fragmenten worden stilgezet of herhaald, zodat de verbale en non-verbale communicatie duidelijk zichtbaar wordt. We leren succesvolle interactiemomenten herkennen, we richten ons op het positieve. VIB gaat uit van de kracht van de ouder, en helpt die kracht uitbouwen.

Positief in elk opzicht

VIB heeft een positief effect op alle betrokken partijen:
• Kinderen ontwikkelen zich beter en krijgen meer respect.
• Ouders halen meer voldoening uit hun manier van opvoeden

Maatwerk is het motto!

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.