Disclaimer

Website:

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Emmy’s Maatwerk publiceert informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Ten alle tijden heeft zij het recht om de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande mededeling.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
Emmy’s Maatwerk spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Emmy’s Maatwerk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

Persoonsgegevens:

Emmy’s Maatwerk vinden dat persoonsgegevens van de bezoekers van onze website met groot zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Emmy’s Maatwerk ontvangen, gebruiken en bewaren alleen de persoonsgegevens die door u worden gegeven, ten tijden van het bezoeken en gebruiken van de website en bijbehorende diensten. Bijvoorbeeld als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons stuurt, bewaard zolang als deze nodig is voor het beantwoorden van de vraag, tenzij deze gegevens een wettelijke bewaarplicht hebben. U kunt ten alle tijden zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens.

Auteursrechten:

Alle rechten van eigendom betreffende deze website liggen bij Emmy’s Maatwerk. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Emmy’s Maatwerk.