Disclaimer

Website:

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Emmy’s Maatwerk B.V. publiceert informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Ten alle tijden heeft zij het recht om de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande mededeling.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
Emmy’s Maatwerk B.V. spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Emmy’s Maatwerk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

Auteursrechten:

Alle rechten van eigendom betreffende deze website liggen bij Emmy’s Maatwerk B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Emmy’s Maatwerk B.V.

Virussen:

Emmy’s Maatwerk B.V. garandeert net dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Emmy’s Maatwerk B.V. aanvaardt da ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van visussen of vergelijkbare schadelijke componenten.