Meldcode

Wat is een meldcode?

Een meldcode is een stappenplan waarin wordt beschreven hoe een professional hoort om te gaan met het signaleren en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling, dat geld ook voor Emmy’s Maatwerk. Het biedt een houvast voor de begeleider in de te zetten stappen als ze huiselijk geweld of kindermishandeling signaleert om bijvoorbeeld een gesprek met ouders aan te gaan of hulpverlening in te schakelen. We hopen het niet mee te maken maar als het wel zo is dan helpt de meldcode met het nemen van de noodzakelijke stappen naar de juiste hulp.

 

Waarom is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd?

Het is een wet en daarmee ook voor Emmy’s Maatwerk verplicht. Signalen van geweld en mishandeling worden vaak over het hoofd gezien of niet herkend. Het doel van de verplichting is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit kan worden bereikt door het consequent toepassen van een meldcode waardoor bij vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling effectief wordt opgetreden. Door de verplichting om te werken met een meldcode weten organisaties en begeleiders welke stappen zij moeten zetten als zij huiselijk geweld en/of kindermishandeling signaleren.

 

Wat is de rol van Emmy’s Maatwerk?

Emmy’s Maatwerk is verplicht om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. We zorgen ervoor dat de begeleiders weten hoe te handelen bij het inzetten van de meldcode. Binnen Emmy’s Maatwerk maken we gebruik van de Meldcode App: De App behandelt de 5 stappen van de meldcode en biedt de mogelijkheid direct met de juiste instanties in contact te treden voor de juiste hulp. De app staat zowel op de telefoon als op de laptop van de begeleider die bij jou thuis gaat komen of komt. Vraag er gerust naar om te zien en weten hoe het werkt.