Website:

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Emmy’s Maatwerk B.V. publiceert informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Ten alle tijden heeft zij het recht om de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande mededeling.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
Emmy’s Maatwerk B.V. spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Emmy’s Maatwerk kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site.

 

Persoonsgegevens:

De persoonsgegevens van bezoekers van de website van Emmy’s Maatwerk  worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige wetgeving en -regelingen.

Emmy’s Maatwerk gebruikt en bewaart alleen de persoonsgegevens die u heeft  gegeven tijdens het bezoeken van de website en/of afname van onze  diensten. De gegevens worden volgens de daarvoor geldende termijnen bewaard. U kunt  Emmy’s maatwerk vragen gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Auteursrechten:

Alle rechten van siteontwerp en realisatie liggen bij WP3DW. Alle andere rechten van eigendom betreffende deze website liggen bij Emmy’s Maatwerk. Verveelvoudigen en/of openbaarmaking in welke vorm en op welke wijze ook van tekst of grafische voorstellingen en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Emmy’s Maatwerk

Virussen:

Emmy’s Maatwerk B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Emmy’s Maatwerk B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van visussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

E-mail:

Deze e-mail en mogelijk meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk. Zij bevatten informatie die alleen bedoeld is voor de geadresseerde. Heeft u een e-mail ontvangen en bent u niet de geadresseerde, stel dan de zender van de e-mail op de hoogte via e-mail of telefoon en verwijder de e-mail van uw systeem. Openbaarmaking, verveelvoudigen, verstrekken aan en/ of gebruik door derden van de informatie in de e-mal zonder toestemming van de afzender, is niet toegestaan.

Wij kunnen niet garanderen dat de e-mail, mogelijke bijlage(n), software dan wel verwijzingen of hyperlinks die vrij toegankelijk zijn, virusvrij zijn, ondanks dat wij daar grote zorg aan besteden om dit risico zo beperkt mogelijk te houden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten die verband houdt aan het elektronisch verzenden van het e-mail bericht.