Methodiek

Emmy’s Maatwerk werkt vanuit de basishouding met de methodiek: Competentiegericht Werken. Hierbij ligt de nadruk op de positieve aspecten van de hulpvrager. Het is een stuk fijner voor je om te worden aangesproken op dingen die je al kunt en die je nog kunt leren, dan op je problemen. Je hebt al vaak genoeg gehoord wat je verkeerd doet of nog niet kunt. Ook in de begeleiding en samenwerking is dit prettiger. Een compliment geven of een ander stimuleren is leuker om te doen dan iemand corrigeren of straf geven. [1]

Aanleren gaat beter dan afleren.

[1]Bassant, J., Roos, S., van. (2003). Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners. Bussum, Nederland: Coutinho.

Het is gemakkelijker om gedrag aan te leren dan het af te leren. Het stimuleert meer om iets te leren wat bij het niveau past en waarvoor je waardering krijgt dan om op te houden met dat wat anderen niet waarderen maar waar je geen alternatief voor hebt.

Gevolgen van Competentiegericht Werken in de hulpverlening zijn dan ook dat er een positieve verandering in het gedrag van de cliënten waarneembaar is als gevolg van deze manier van werken. Aan Competentie vergrotend Werken ligt een model ten grondslag: het ‘competentiemodel’. Dit model is gebaseerd op een tweetal theorieën: De Leertheorie en de Ontwikkelingspsychologie. Naast deze methodiek worden er een scala aan verschillende methodieken, werkwijzen en interventies ingezet, afgestemd en passend bij de persoon en de leeftijd. 

Samengevat: het positieve in de ander zien en dit benadrukken.

Maatwerk is het motto!

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.