Uitsluitcriteria

Niet iedere hulpvraag kan door Emmy’s Maatwerk beantwoord worden. De volgende uitsluitingscriteria zijn van toepassing:

  • Toedienen of verstrekken van medicatie;
  • Verpleegkundige zorg;
  • Complete overname van ADL (algemeen dagelijkse levensverrichtingen);
  • Ernstige psychiatrische problematiek (gedwongen kader);
  • 24/7 toezicht;
  • Wanneer de hulpvraag dusdanig is dat Emmy’s Maatwerk onvoldoende kwaliteit en deskundigheid van de begeleiding kan garanderen;
  • Een complexe en moeizame relatie met een cliënt waarbij er kans is op belangenverstrengeling; en
  • Gedwongen begeleiding of begeleiding met vrijheidsbeperkende maatregelen.

Maatwerk is het motto!

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.