Diensten

Emmy’s Maatwerk biedt ambulante begeleiding aan (jong) volwassen mensen met een ‘beperking’, hun systeem en verwanten. Het gaat om mensen van alle achtergronden, levensovertuigingen, huidskleuren, leeftijden en  financiële middelen. Het kan ook zijn dat je tijdelijk bent vast gelopen en een extra steun in de rug kunt gebruiken. De diensten die geleverd worden zijn voornamelijk gericht op sociaal emotionele en op praktische begeleiding.

Al deze diensten worden aangeboden vanuit jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met een hulpvraag.

Emmy’s Maatwerk werkt volgens een aantal kernwaarden. We benaderen de begeleiding vanuit een respectvolle houding die uitgaat van jouw mogelijkheden. De begeleiding kenmerkt zich door een daadkrachtige en doelgerichte houding. In de begeleiding brengt ze overzicht en structuur aan.

Het doel is dat jij of het systeem ondanks de ‘beperking’ zichzelf maximaal kunt ontwikkeling en de regie over het eigen leven kan voeren. Dit doen we door je te begeleiden; de huidige situatie in stand te houden of om te komen tot vergroting van jouw zelfstandigheid.

Na de een kennismakingsperiode worden de doelen en de werkzaamheden vastgelegd in een maatwerkplan. De voortgang wordt, met schriftelijke evaluaties, regelmatig bijgehouden.

Individuele begeleiding is één van de begeleidingsmogelijkheden die Emmy’s Maatwerk aanbiedt. Heb je behoefte aan een andere vorm van begeleiding? Maatwerk is het motto, over elke andere vorm kan gesproken worden.

 

Maatwerk is het motto!

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.