Tarieven

Begeleiding:

De kosten voor begeleiding kunnen gefinancierd worden vanuit een indicatie, zowel zorg in natura (ZIN) als persoonsgebonden budget (PGB), Wet langdurige zorg (WLZ) of uit eigen middelen. Een indicatie kan aangevraagd worden bij de gemeente waar je woont. Wij hebben ervaring bij het aanvragen van een indicatie en kunnen je hierbij helpen.

Indicatie vanuit de gemeente:

Emmy’s Maatwerk heeft sinds 1 januari 2015 met de gemeenten Gooi & Vechtstreek en per 1 juni 2021 met de regio Noord Veluwe contracten zodat er naast begeleiding vanuit het PGB ook Zorg in Natura (ZIN) geleverd kan worden. Emmy’s Maatwerk levert ZIN voor de Jeugdwet (onder de 18 jaar) en de WMO (boven de 18 jaar).

Persoonsgebonden Budget (PGB):

Als je over een PGB beschikt kan je bij Emmy’s Maatwerk altijd terecht voor begeleiding, de gemeente waar je woont maakt dan niet uit. De gemeente waar je woont bepaalt het uur tarief voor de individuele begeleiding. Er kan rekening gehouden worden met een uurtarief tussen de € 65,- en €75,- euro afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag.

Wet langdurige zorg (WLZ):

Begeleiding kan geboden worden vanuit de WLZ, de indicatie moet dan in PGB vorm toegekend zijn. Het centrum indicatiestelling zorg (CIZ) indiceert de zorg en het Zorgkantoor koppelt de zorg aan Emmy’s Maatwerk.

Eigen middelen:

De begeleiding kan ook uit eigen middelen betaald worden. Het uurtarief bedraagt tussen de € 65,- en €75,- euro,- afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag. Het kennismakingsgesprek is kosteloos.

Eigen bijdrage:

Ben je 18 jaar of ouder en ontvang je ondersteuning vanuit de WMO, WLZ of via PGB? Dan betaal je een eigen bijdrage.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening. Hiervoor krijgt het CAK informatie van de Belastingdienst. Vanaf 2021 betaald iedereen een vaste eigen bijdrage van maximale € 19,- per maand. Het kan ook minder zijn. Gemeenten mogen de eigen bijdrage van € 19,- verlagen. Wil je meer weten en lezen erover de eigen bijdrage, kijk dan op de website van het CAK.

Meer informatie over de eigen bijdrage en het CAK kun je vinden op www.hetcak.nl
Of bel met het gratis informatienummer 0800-1925 (WMO) of naar 0800-0087 (WLZ).

Maatwerk is het motto!

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.