Leren omgaan met emoties en de
sociale vaardigheden vergroten

Leren omgaan met emoties:

Spelen jouw emoties regelmatig op en wil je hiermee beter leren omgaan? Ga samen met je begeleider aan de slag en oefen in de praktijk.
Het omgaan met en onder controle houden van emoties kan in zijn algemeenheid heel lastig zijn. We zien dat mensen met een ‘beperking’ nog meer moeite hebben met het reguleren van hun emoties.
Je zou verwachten dat we bij het ouder worden steeds beter controle krijgen over onze emoties en het gedrag dat hier mee samenhangt. Dit is niet iets dat bij iedereen zomaar vanzelf gebeurt, we moeten dit echt leren en blijven oefenen.

We helpen controle te krijgen over de emoties door:

  • Praten over emoties, ook over die van anderen
  • Aanspreken op het gedrag niet op de emotie
  • Benoemen en opschrijven van de emotie
  • Begrip te tonen
  • Het goede voorbeeld te geven
  • Het bieden van structuur en duidelijkheid
  • Activiteiten te zoeken om de emoties te uiten

Sociale vaardigheden vergroten:

Sociale vaardigheden zijn onmisbaar. Iedereen heeft ze nodig. Jij ook! Toch zijn er genoeg situaties denkbaar waarbij sociale vaardigheden niet vanzelfsprekend ontwikkelen en je gemakkelijk af gaan. Dit kan grote problemen veroorzaken. Er is extra aandacht en oefening in de praktijk nodig. We beantwoorden vragen als, wat verwacht iemand van mij op een verjaardag? Hoe groet je iemand in een supermarkt? Wanneer kijk je iemand aan en wanneer kijk je weg?

Extra aandacht voor het oefenen van sociale vaardigheden, kunnen een enorme hulp zijn. Je minder kwetsbaar voelen, een betere inschatting kunnen maken voor oorzaak en gevolg of beter weten hoe om te gaan met mensen en wat te zeggen. De instructies zijn kort en duidelijk. Het gewenste gedrag wordt benoemt en er is ruimte voor herhaling zodat het geleerde gedrag in kan slijten. We werken vanuit een positieve insteek door te kijken naar wat je kan en deze verder te ontwikkelen.

Maatwerk is het motto!

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.