2018

Het tevredenheidsonderzoek van Emmy’s Maatwerk is bedoeld om uit te zoeken hoe tevreden cliënten zijn met de kwaliteit van de dienstverlening en met de kwaliteit van de begeleiding. Ook wordt hierin gevraagd wat het meest geholpen heeft tijdens de begeleiding en of er nog tips zijn om de diensten van Emmy’s Maatwerk te verbeteren.

  Uitkomsten tevredenheidsonderzoek afgenomen in november 2018:

  • 76,2 van de ondervraagde is tevreden over de kennismaking en de snelheid waarmee de aanvraag bij Emmy’s Maatwerk is opgepakt. 23,8% geeft aan dat deze vraag niet van toepassing was op hun situatie.
  • 100% geeft aan tevreden te zijn over de deskundigheid van de begeleider
  • 81% geeft aan tevreden te zijn over de bereikbaarheid van de zijn/haar begeleider op werkdagen van de begeleider
  • 76,2% is tevreden over de evaluatie momenten en 23,8% geeft aan dat deze vaag niet op hen van toepassing s, bijvoorbeeld omdat er nog geen evaluatie moment heeft plaats gevonden.
  • 85,7% is tevreden over de doelen die in het MAATwerkplan zijn beschreven.
  • Emmy’s Maatwerk krijgt namens de cliënten in 2018 precies hetzelfde gemiddelde rapportcijfer als in 2017, een dikke: 8.8

  Wij bedanken iedereen die meegewerkt heeft aan dit onderzoek en zullen de uitkomsten hiervan meenemen in het verbeteren en professionaliseren van de dienstverlening.

  Maatwerk is het motto!

  Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.