Missie en visie

Wij geloven dat elk individu uniek is en op de persoonlijke situatie afgestemde begeleiding verdient. Wij willen dat iedereen kan leven op de manier die specifiek bij hem of haar past, op alle gebieden van het leven. Wij willen dat iedereen zijn eigen identiteit en kwaliteiten kan ontdekken en ontwikkelen en met een positieve houding het leven tegemoet kan treden.

Wij zien dat veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking moeite houden met verschillende (sociale) aspecten in het leven. Dit beïnvloed de kwaliteit van leven. Wij geloven, doordat we met gekwalificeerde medewerkers werken en samen met de cliënt kijken naar de hulpvraag, en daarbij uitgaan van de reeds aanwezige kracht, we daarmee de begeleiding kunnen afstemmen op de cliënt om zo de kwaliteit van leven te optimaliseren.  Voor ons is Maatwerk het motto!

Emmy’s Maatwerk werkt met de methodiek: Competentiegericht Werken. Hierbij ligt de nadruk op de positieve aspecten van de hulpvrager. Door de focus te leggen op de kracht in een mens en daarvan uitgaande stemmen we af op de tekortkomingen/beperkingen die in het dagelijks leven aan de orde zijn. Zo bouwen we samen aan een toekomst met meer mogelijkheden. 

Emmy’s Maatwerk is een zorgaanbieder die zich richt op begeleiding en ondersteuning bij de cliënt thuis of op een locatie die de cliënt en begeleider onderling afstemmen. De begeleiding die geboden wordt is individuele ambulante begeleiding.

Begeleiding en ondersteuning beoogt de volgende resultaten:

  • Het hebben van zingeving of
  • Werk- en dagbesteding (be)houden,
  • Een prettige woonsituatie,
  • Het (op)bouwen van het sociale netwerk/ maatschappelijke deelname,
  • Het hebben en behouden van structuur,
  • Psychische gezond/ in balans zijn,
  • Een gezonde financiële situatie,
  • Het bevorderen, behouden of het compenseren van de zelfredzaamheid,
  • Fysieke gezondheid/ in balans zijn,
  • Het behoudt van regie over het persoonlijke leven.

Maatwerk is het motto!

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.