Tevredenheidsonderzoek

Het tevredenheidsonderzoek, van Emmy’s Maatwerk is bedoeld om uit te zoeken hoe tevreden cliënten zijn met de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van de begeleiders. Ook wordt hierin gevraagd wat het meest geholpen heeft tijdens de begeleiding en of er nog tips zijn om de diensten van Emmy’s Maatwerk te verbeteren. In het eerste deel van het onderzoek vragen we naar de kennismaking met de begeleider. Daarnaast komen de deskundigheid, bereikbaarheid van de begeleider en evaluatiemomenten van de begeleiding aan bod. Als laatste vragen we de cliënten of zij tevreden zijn over de doelen die vooraf in het MAATwerkplan zijn beschreven en welk cijfer ze Emmy’s Maatwerk geven.

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek afgenomen in november 2017

  • 91% van de ondervraagden geven aan heel erg tevreden te zijn over de deskundigheid, breekbaarheid en de geplande evaluatie momenten.
  • 9% van de cliënten vindt dat er nog verbeteringen te maken zijn (een wondermiddel uitvinden tegen autisme, meer tijd van de gemeente voor de begeleiding).
  • Emmy’s Maatwerk krijg namens de cliënten in 2017 het gemiddelde rapportcijfer: 8.8.

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek afgenomen in november 2018

  • 76,2 van de ondervraagde is tevreden over de kennismaking en de snelheid waarmee de aanvraag bij Emmy’s Maatwerk is opgepakt. 23,8% geeft aan dat deze vraag niet van toepassing was op hun situatie.
  • 100% geeft aan tevreden te zijn over de deskundigheid van de begeleider
  • 81% geeft aan tevreden te zijn over de bereikbaarheid van de zijn/haar begeleider op werkdagen van de begeleider
  • 76,2% is tevreden over de evaluatie momenten en 23,8% geeft aan dat deze vaag niet op hen van toepassing s, bijvoorbeeld omdat er nog geen evaluatie moment heeft plaats gevonden.
  • 85,7% is tevreden over de doelen die in het MAATwerkplan zijn beschreven.
  • Emmy’s Maatwerk krijgt namens de cliënten in 2018 precies hetzelfde gemiddelde rapportcijfer als in 2017, een dikke: 8.8

Wij bedanken iedereen die meegewerkt heeft aan dit onderzoek en zullen de uitkomsten hiervan meenemen in het verbeteren en professionaliseren van de dienstverlening.

In 2021 staat het volgende tevredenheidsonderzoek gepland.

In het tweede deel van het onderzoek willen we graag weten wat de cliënten het meest geholpen heeft tijdens de begeleiding:

“De gezelligheid en ondersteuning van concrete dingen die actueel zijn voor mij, zoals telefoontjes die gepleegd moeten worden en administratie.”

“Samen actie ondernemen en een duidelijk plan van aanpak”

“Eigen regie, ik vraag iets we handelen er naar en mocht ik iets niet leuk vinden later kan ik niet zeggen dat ik er tegen ben want het was mijn eigen vraag.”

“Mijn verhaal kwijt kunnen.”

“Dat ik uitleg krijg over alles”

“Dat ik zelf invloed heb in waar we aan werken”

“Kennis van zaken”

 

*Samengevat uit de onderzoeken van 2017 en 2018

Maatwerk is het motto!

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.