Tevredenheidsonderzoek

Het tevredenheidsonderzoek, van Emmy’s Maatwerk is bedoeld om uit te zoeken hoe tevreden cliënten zijn met de kwaliteit van de dienstverlening en met de kwaliteit van de begeleiding. Ook wordt hierin gevraagd wat het meest geholpen heeft tijdens de begeleiding en of er nog tips zijn om de diensten van Emmy’s Maatwerk te verbeteren. In het eerste deel van het tevredenheidsonderzoek vragen we naar de kennismaking met de organisatie en de begeleider. Daarnaast komen de deskundigheid, bereikbaarheid van de begeleider en evaluatiemomenten van de begeleiding aan bod. Als laatste vragen we de cliënten of zij tevreden zijn over de doelen die vooraf in het MAATwerkplan zijn beschreven en welk cijfer ze Emmy’s Maatwerk geven. 

In het tweede deel van het onderzoek willen we graag weten wat de cliënten het meest geholpen heeft tijdens de begeleiding:

“De gezelligheid en ondersteuning van concrete dingen die actueel zijn voor mij, zoals telefoontjes die gepleegd moeten worden en administratie.”

“Eigen regie, ik vraag iets we handelen er naar en mocht ik iets niet leuk vinden later kan ik niet zeggen dat ik er tegen ben want het was mijn eigen vraag.”

“Samen actie ondernemen en een duidelijk plan van aanpak”

“Dat ik zelf invloed heb in waar we aan werken”

”Veel steun, duidelijkheid en positieve invloed”

“Dat ik uitleg krijg over alles”

“Mijn verhaal kwijt kunnen.”

“Kennis van zaken” 

*Samengevat uit de onderzoeken van 2017, 2018 en 2021.

De volledige samenvattingen van de uitgevoerde tevredenheidsonderzoeken vindt je onder de knoppen hieronder.

Maatwerk is het motto!

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.