2017

Het tevredenheidsonderzoek van Emmy’s Maatwerk is bedoeld om uit te zoeken hoe tevreden cliënten zijn met de kwaliteit van de dienstverlening en met de kwaliteit van de begeleiding. Ook wordt hierin gevraagd wat het meest geholpen heeft tijdens de begeleiding en of er nog tips zijn om de diensten van Emmy’s Maatwerk te verbeteren. 

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek afgenomen in november 2017:

  • 91% van de ondervraagden geven aan heel erg tevreden te zijn over de deskundigheid, breekbaarheid en de geplande evaluatie momenten.
  • 9% van de cliënten vindt dat er nog verbeteringen te maken zijn (een wondermiddel uitvinden tegen autisme, meer tijd van de gemeente voor de begeleiding).
  • Emmy’s Maatwerk krijg namens de cliënten in 2017 het gemiddelde rapportcijfer: 8.8.

Wij bedanken iedereen die meegewerkt heeft aan dit onderzoek en zullen de uitkomsten hiervan meenemen in het verbeteren en professionaliseren van de dienstverlening.

Maatwerk is het motto!

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.