Van klacht naar kracht

Je maakt gebruik van de dienstverlening van Emmy’s Maatwerk. Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de ondersteuning, de communicatie of de dienstverlening in het algemeen.

Is dat bij jou het geval? Blijf er niet mee rondlopen, maar praat er over met de betreffende begeleider. Want elk signaal, elke klacht is waardevol. Het biedt ons de kans om zaken te veranderen, te verbeteren. Maar belangrijker nog, we zoeken samen naar een goede oplossing: van klacht naar kracht.

Dien de klacht altijd schriftelijk in: info@emmysmaatwerk.nl 

De eerste stap bij ontevredenheid is natuurlijk een gesprek aangaan met de begeleider. In een open en eerlijk gesprek kun je samen op zoek naar een oplossing. Het is niet altijd even makkelijk om onvrede te uiten, daarom geven wij wat tips:

  • Je vraagt de betreffende begeleider om een afspraak te maken voor een gesprek.
  • Het beste is om het gesprek zo snel mogelijk na het ontstaan van ontevredenheid te plannen.
  • Als je dat prettig vindt, kun je bijvoorbeeld een familielid vragen bij het gesprek aanwezig te zijn.

 

Kom je er niet uit met Emmy’s Maatwerk?

Is je ontevredenheid na gesprekken met de begeleider nog niet weggenomen? Dan kun je het volgende doen:

  1. Je klacht indienen bij de klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg. Via www.klachtenportaalzorg.nl vul je het klachtenformulier in of je stuurt een mail naar info@klachtenportaalzorg.nl. Schriftelijk kan ook: Westeinde 14A, 1601 BJ Enkhuizen. Emmy’s Maatwerk B.V. is hierbij aangesloten onder nummer 4229.
  2. Je klacht indienen bij het centrale meldpunt van de gemeente Gooi & Vechtstreek: klachtenmeldpunt@regiogv.nl, 035-692 62 02. Schriftelijk: Postbus 251, 1400 AG Bussum of via de website: www.icgv.nl/over-ons/contact/klachten
  3. Je klacht bekend maken bij regio Amersfoort kan via de stappen die worden aangegeven op de website van de gemeente onder de kop: Ik ben niet tevreden. Wat moet ik doen? www.amersfoort.nl/zorg-en-ondersteuning/to/ik-heb-een-vraag-over-zorg.htm 
  4. Je klacht melden in de regio Noord Veluwe kan door de desbetreffende gemeente te benaderen. Elke gemeente heeft een klachtenfunctionaris. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het klant contact centrum (KCC) van de betreffende gemeente of via de website van desbetreffende gemeente. 
  5.  Wil je graag onafhankelijke ondersteuning in de procedure van je klacht, dan kan je bijvoorbeeld contact opnemen met de plaatselijke MEE organisatie. 

Mocht je na het lezen van deze klachtenprocedure nog vragen hebben, vraag dan je begeleider om hulp of neem contact met ons op.