Van klacht naar kracht

Je maakt gebruik van de dienstverlening van Emmy’s Maatwerk. Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de ondersteuning, de communicatie of de dienstverlening in het algemeen.

Is dat bij jou het geval? Blijf er niet mee rondlopen, maar praat er over met de betreffende begeleider. Want elk signaal, elke klacht is waardevol. Het biedt ons de kans om zaken te veranderen, te verbeteren. Maar belangrijker nog, we zoeken samen naar een goede oplossing: van klacht naar kracht.

Dien de klacht altijd schriftelijk in: info@emmysmaatwerk.nl 

De eerste stap bij ontevredenheid is natuurlijk een gesprek aangaan met de begeleider. In een open en eerlijk gesprek kun je samen op zoek naar een oplossing. Het is niet altijd even makkelijk om onvrede te uiten, daarom geven wij wat tips:

  • Je vraagt de betreffende begeleider om een afspraak te maken voor een gesprek.
  • Het beste is om het gesprek zo snel mogelijk na het ontstaan van ontevredenheid te plannen.
  • Als je dat prettig vindt, kun je bijvoorbeeld een familielid vragen bij het gesprek aanwezig te zijn.
  • Je kunt ook direct contact opnemen met Klachtenportaal Zorg, zie hieronder de gegevens. 
  • Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

 

Kom je er niet uit met Emmy’s Maatwerk?

Is je ontevredenheid na gesprekken met de begeleider nog niet weggenomen? Dan kun je het volgende doen:

  1. Je klacht indienen bij de klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg. Via www.klachtenportaalzorg.nl vul je het klachtenformulier in of je stuurt een mail naar info@klachtenportaalzorg.nl Schriftelijk kan ook: Westeinde 14A, 1601 BJ Enkhuizen. Emmy’s Maatwerk B.V. is hierbij aangesloten onder nummer 4229. Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Voor meer inhoudelijk informatie over de voorwaarden en de regelementen van Klachtenportaal Zorg klikt u hier. 
  2. Je klacht bekend maken bij het centrale meldpunt van de regio Gooi & Vechtstreek kan via: klachtenmeldpunt@regiogv.nl, 035 692 64 44. Schriftelijk: Antwoordnummer 569, 1400 VB Bussum (postzegel is niet nodig) of via de website: Klachten | Regio Gooi en Vechtstreek (regiogv.nl)
  3.  Wil je graag onafhankelijke ondersteuning in de procedure van je klacht, dan kan je bijvoorbeeld contact opnemen met de plaatselijke MEE organisatie. 

Mocht je na het lezen van deze klachtenprocedure nog vragen hebben, vraag dan je begeleider om hulp of neem contact met ons op.